Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Havndal Fitness.
Foregår 28.marts kl.17 i spinninglokalet, Havndal Fitness.
Adgang til generalforsamlingen har alle Havndal Fitness' medlemmer.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 • 2. Ledelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
 • 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 5. Valg af foreningsformand (på valg i lige år): Udgår i år 2023
 • 6. Valg af økonomiformand (på valg i ulige år): Mette modtager genvalg
 • 7. Valg af 2 medlemmer til ledergruppen (skiftevis på valg hvert andet år): Anette modtager genvalg
 • 8. Valg af en suppleant (på valg hvert år): Louise modtager genvalg
 • 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (på valg hvert andet år)
 • 10. Eventuelt
 • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til ledergruppen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. De indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.